mala czcionka srednia czcionka duza czcionka
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.03.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: ogłoszenie o wolontariacie

Ogłoszenia
Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Łowicz dn. 01.03.2018r.Łowicz dn. 07.09.2017r.


Łowicz dn. 06.09.2017r.


Regulamin uczestnictwa w Projekcie Umiem Więcej


 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu poszukuje kandydatów chętnych do pełnienia funkcji niezawodowych lub zawodowych rodzin zastępczych.
Funkcję rodziny zastępczej mogą pełnić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 z późniejszymi zmianami). lub osoby, które nie pozostają w związku małżeńskim.
Centrum Pomocy Rodzinie udziela rodzinie zastępczej wsparcia w rozwiązywaniu zgłaszanych przez tą rodzinę problemów. Wypłaca stałą pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w niej dzieci. Zawodowa rodzina zastępcza otrzymuje dodatkowo wynagrodzenie w oparciu o umowę zlecenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania.

Zainteresowane osoby i rodziny prosimy o kontakt osobisty z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, pokój 3 lub telefoniczny 46 837 03 44, codziennie od godz. 8 do 16.
Opublikował: Sławomir Urbański
Publikacja dnia: 05.03.2019
Podpisał: Sławomir Urbański
Dokument z dnia: 05.03.2019
Dokument oglądany razy: 22 451