mala czcionka srednia czcionka duza czcionka
SmodBIP

Zamówienia publiczne 2011r.


Zapytanie ofertowe na catering


Dotyczy rozpoznaia rynku do przeprowadzenia szkolenia "kreowanie wizerunku"

   Przedmiot zamówienia                  Załacznik nr.1


Dotyczy zorganizowania weekendowej wycieczki intergracyjnej dla 50 osób łącznie (osoby niepełnosprawne i młodzież w wieku 15-25 lat)


Dotyczy usługi cateringowej dla 100 osóbDotyczy zorganizowania wyjazdowego szkolenia „podstawowa obsługa komputera” oraz „zakładanie własnej działalności gospodarczej” połączonego z zabiegami rehabilitacyjnymi dla 13 osób niepełnosprawnych plus 1 osoby obsługi (opiekun grupy) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 – Projekt UMIEM WIĘCEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Dotyczy zorganizowania wyjazdowego szkolenia „podstawowa obsługa komputera” oraz „zakładanie własnej działalności gospodarczej” połączonego z zabiegami rehabilitacyjnymi dla 13 osób niepełnosprawnych plus 1 osoby obsługi (opiekun grupy) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 – Projekt UMIEM WIĘCEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

       


Dotyczy zorganizowania wyjazdowego, całodobowego turnusu rehabilitacyjnego z programem aktywizacji zawodowej (doradztwem zawodowym) dla 25 osób niepełnosprawnych plus 1 osoba obsługi (opiekun grupy) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 – Projekt UMIEM WIĘCEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

     
Opublikował: Sławek Urbański
Publikacja dnia: 18.05.2012
Podpisał: Małgorzata Janicka
Dokument z dnia: 09.09.2011
Dokument oglądany razy: 3 488