mala czcionka srednia czcionka duza czcionka
SmodBIP

Zamówienia publiczne 2013r.


Łowicz dn. 30.10.2013r.

Zapytanie ofertowe o wartości do 14.000 Euro netto na:

organizowanie spotkania podsumowującego projekt zgodnie z założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu UMIEM WIĘCEJ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Priorytetu VII poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogółem dla 145 osób.

Pełny tekst zapytania     Formularz ofertowy


Łowicz dn. 19.09.2013r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza przetarg nieograniczony na:
zorganizowanie i przeprowadzenie usługi: szkolenie w formie warsztatów ,,zdrowy styl życia” dla kobiet niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji zgodnie z założeniami i w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 – Projekt UMIEM WIĘCEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie     SIWZ

Załącznik Nr 1     Załącznik Nr 2     Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4     Załącznik Nr 5     Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7     Załącznik Nr 8   


Łowicz dn. 16.09.2013r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty na:

zorganizowanie usługi - szkolenie w formie warsztatów ,,zdrowy styl życia” dla grupy 15 osób – kobiet niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego zgodnie z założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu UMIEM WIĘCEJ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Priorytetu VII poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pełny tekst zapytania


Łowicz dn. 19.08.2013r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza przetarg nieograniczony na:

zorganizowanie i przeprowadzenie usługi – dwie integracyjne wycieczki weekendowe do: Kotliny Kłodzkiej z jednodniowym zwiedzaniem Pragi oraz do Torunia i okolic dla osób zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego, uczestników współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu UMIEM WIĘCEJ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2.

Ogłoszenie     SIWZ

Załącznik Nr 1     Załącznik Nr 2     Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4     Załącznik Nr 5     Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7     Załącznik Nr 8


Łowicz dn. 12.08.2013r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty na:

    • zorganizowanie integracyjnej 3 dniowej wycieczki (piątek, sobota, niedziela) (ogółem dla 50 osób, w tym 2 opiekunów grupy (rodziny zastępcze, wychowankowie, młodzież w wieku 15-18 lat) do Kotliny Kłodzkiej z jednodniowym zwiedzaniem Pragi w dniach 13-15 września 2013r.
    • zorganizowanie integracyjnej wycieczki weekendowej (sobota niedziela) ogółem dla 50 osób, w tym 2 opiekunów grupy (osoby niepełnosprawne, w tym poruszające się o kulach i o balkoniku) do Torunia i okolic w dniach 28-29 września 2013r.

Pełny tekst zapytania


Łowicz dn. 12.08.2013r.

Zapytanie ofertowe o wartości do 14.000 Euro netto na:

zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla rodzin zastępczych nt. ,,Zrozumieć dziecko z FAS” ogółem dla 20 osób plus opiekun grupy – mieszkańców powiatu łowickiego zgodnie z założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu UMIEM WIĘCEJ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Priorytetu VII poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pełny tekst zapytania     Formularz ofertowy


Łowicz dn. 06.08.2013r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza przetarg nieograniczony na:

zorganizowanie i przeprowadzenie usługi – integracyjny wyjazd na basen dla osób zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego, realizowanych zgodnie z założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu UMIEM WIĘCEJ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 dla mieszkańców powiatu łowickiego

Ogłoszenie     SIWZ

Załącznik Nr 1     Załącznik Nr 2     Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4     Załącznik Nr 5     Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7     Załącznik Nr 8


Łowicz dn. 25.07.2013r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza przetarg nieograniczony na:

zorganizowanie i przeprowadzenie usługi – zajęcia rehabilitacyjne, w tym karnet na basen dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego, realizowanych zgodnie z założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu UMIEM WIĘCEJ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 dla mieszkańców powiatu łowickiego

Ogłoszenie           SIWZ  

  Załącznik Nr 1     Załącznik Nr 2    Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4      Załącznik Nr 5     Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7


Łowicz dn. 28.06.2013r.

Zapytanie ofertowe o wartości do 14.000 Euro netto na:

zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia na operatora wózków jezdniowych/widłowych ogółem dla 4 osób (mieszkańców powiatu łowickiego) zgodnie z założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu UMIEM WIĘCEJ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Priorytetu VII poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pełny tekst zapytania     Formularz ofertowy


Łowicz dn. 26.06.2013r.

Zapytanie ofertowe o wartości do 14.000 Euro netto na:

zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia na operatora koparko-ładowarki ogółem dla 3 osób (mieszkańców powiatu łowickiego) zgodnie z założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu UMIEM WIĘCEJ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Priorytetu VII poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pełny tekst zapytania     Formularz ofertowy


Łowicz dn. 11.06.2013r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza przetarg nieograniczony na:
zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch wyjazdowych, całodobowych turnusów rehabilitacyjnych z programem aktywizacji zawodowej (doradztwem zawodowym) realizowanych zgodnie z założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu UMIEM WIĘCEJ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 dla mieszkańców powiatu łowickiego.

Ogłoszenie     SIWZ            Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 1     Załącznik 2    Załącznik 3    

Załącznik 4     Załącznik 5     Załącznik 6    

Załącznik 7


Łowicz dn. 27.05.2013r.

Zapytanie ofertowe o wartości do 14.000 Euro netto na:

dostawę fabrycznie nowych szlafroków w ilości: 61 sztuk, w tym 41 damskich i 20 męskich zgodnie z założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu UMIEM WIĘCEJ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Priorytetu VII poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pełny tekst zapytania     Formularz ofertowy


Łowicz dn. 27.05.2013r.

Zapytanie ofertowe o wartości do 14.000 Euro netto na:

dostawę fabrycznie nowych dresów w ilości: 61 sztuk, w tym 41 damskich i 20 męskich zgodnie z założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu UMIEM WIĘCEJ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Priorytetu VII poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pełny tekst zapytania     Formularz ofertowy


Łowicz dn. 24.05.2013r.

Zapytanie ofertowe o wartości do 14.000 Euro netto na:

dostawę fabrycznie nowych ręczników w ilości: 61 sztuk zgodnie z założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu UMIEM WIĘCEJ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Priorytetu VII poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pełny tekst zapytania     Formularz ofertowy


Łowicz dn. 23.05.2013r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza przetarg nieograniczony na:

zorganizowanie i przeprowadzenie pikniku integracyjnego dla rodzin zastępczych (jednodniowego) łącznie dla 100 osób (dzieci i opiekunów) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 – Projekt UMIEM WIĘCEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie     SIWZ

Załącznik 1     Załącznik 2     Załącznik 3     Załącznik 4

Załącznik 5     Załącznik 6     Załącznik 7Łowicz dn. 30.04.2013r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza przetarg nieograniczony na:

zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia dla wychowanków rodzin zastępczych ogółem 22 osoby, w tym 17 – wychowankowie rodzin zastępczych, 1 osoba niepełnosprawna, 2 trenerów i 2 opiekunów
oraz wyjazdu integracyjno-szkoleniowego dla rodzin zastępczych – 24 osoby (w tym: 2 trenerów i 2 opiekunów) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 – Projekt UMIEM WIĘCEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogółem dla 46 osób.

Ogłoszenie  SIWZ

Załącznik nr 1  Załącznik nr 2 Załącznik nr 3  Załacznik nr 4

Załącznik nr 5  Załącznik nr 6 Załacznik nr 7


Zapytanie ofertowe o wartości do 14.000 Euro netto na:

przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 12 osób będących mieszkańcami powiatu łowickiego, zgodnie z założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu UMIEM WIĘCEJ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Priorytetu VII poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym dla 8 osób pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i dla 4 osób niepełnosprawnych.

Pełny tekst zapytania     Formularz ofertowy


Zapytanie ofertowe o wartości do 14.000 Euro netto na:

zorganizowanie spotkania z grupą docelową zgodnie z założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu UMIEM WIĘCEJ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Priorytetu VII poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogółem dla 140 osób w wieku: 15-65 lat w tym 77 osób niepełnosprawnych będących mieszańcami powiatu łowickiego.

Pełny tekst zapytania     Formularz ofertowy


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza:

nabór osób do realizacji grupowych warsztatów i indywidualnego wsparcia uczestników projektu systemowego „ UMIEM WIĘCEJ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2013

Tekst ogłoszenia  

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1     Załącznik nr 2     Załącznik nr 3   


Zapytanie o cenę na:

1. zorganizowanie wyjazdowego szkolenia dla wychowanków rodzin zastępczych,

2. zorganizowanie wyjazdu integracyjno-szkoleniowego dla rodzin zastęczych.

Tekst zapytania o cenę


Zapytanie o cenę na:

przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 12 osób będących mieszkańcami powiatu łowickiego, zgodnie z założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu UMIEM WIĘCEJ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Priorytetu VII poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym dla 8 osób pełnoletnich będących wychowankami rodzin zastępczych i dla 4 osób niepełnosprawnych.

Tekst zapytania o cenę


Zapytanie o cenę na:
zorganizowanie spotkania z grupą docelową zgodnie z założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu UMIEM WIĘCEJ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Priorytetu VII poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogółem dla 140 osób w wieku: 15-65 lat w tym 77 osób niepełnosprawnych (w tym osoby na wózkach inwalidzkich).

Tekst zapytania o cenęOpublikował: Sławek Urbański
Publikacja dnia: 30.10.2013
Podpisał: Małgorzata Janicka
Dokument z dnia: 30.10.2013
Dokument oglądany razy: 3 986