mala czcionka srednia czcionka duza czcionka
SmodBIP

Zamówienia publiczne 2014


Łowicz dn. 28.11.2014r.

Zapytanie ofertowe na:

zorganizowanie spotkania podsumowującego projekt zgodnie z założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu UMIEM WIĘCEJ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach
Priorytetu V I I poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogółem dla 160 osób.

Pełny tekst zapytania   Formularz oferty


Łowicz dn. 17.11.2014r.

Zapytanie ofertowe na:

organizowanie spotkania podsumowującego projekt zgodnie z założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu UMIEM WIĘCEJ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Priorytetu V I I poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogółem dla 160 osób.

Pełny tekst zapytania    Formularz oferty


Łowicz dn. 23.10.2014r.

Powiatowe Centrum w ramch procedury rozeznania rynku zaprasza do do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:

zakup zestawów kosmetycznych (damskich i męskich), kompletu pościeli, koca, kompletu trzech ręczników, zgodnie z poniższą specyfikacją:

Pełny tekst zapytania


Łowicz dn. 18.09.2014r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:
skaner do dokumentów

Pełny tekst zapytania   Dane techniczne skanera


Łowicz dn. 20.08.2014r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza przetarg nieograniczony na:

zorganizowanie i przeprowadzenie usługi: wyjazdowy 10 dniowy kurs „podstawowa obsługa komputera” połączony z zabiegami rehabilitacyjnymi dla 20 osób niepełnosprawnych na terenie województwa łódzkiego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2, projekt UMIEM WIĘCEJ”

Ogłoszenie   SIWZ

Załącznik Nr 1  Załącznik Nr 2  załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4  Załącznik Nr 5  Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7  Załącznik Nr 8  Załącznik Nr 9

Załacznik Nr 10


Łowicz dn. 20.08.2014r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza przetarg nieograniczony na:

zorganizowanie i przeprowadzenie usługi: dwóch wycieczek krajoznawczo-edukacyjnych ogółem dla 100 osób - mieszkańców powiatu łowickiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 – Projekt UMIEM WIĘCEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Łowiczu

Ogłoszenie  SIWZ

Załącznik Nr 1    Załącznik Nr 2  Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4   Załącznik Nr 5  Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7  Załącznik Nr 8  Załacznik Nr 9

Załącznik Nr 10


Łowicz dn. 20.08.2014r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:
tonery do drukarek laserowych, atramentowych i ksera

Pełny tekst zapytania Załącznik nr 1 Załącznik nr 2


Łowicz dn. 19.08.2014r.

Zapytanie ofertowe na:

zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla rodzin zastępczych nt. „Jak wychowywać dziecko zranione dziecięcą traumą rozwojową?”
ogółem dla 18 osób – mieszkańców powiatu łowickiego zgodnie z założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu UMIEM WIĘCEJ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Priorytetu VII poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pełny tekst zapytania  Fofmularz oferty


Łowicz dn. 11.08.2014r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:

zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowego 10 dniowego kursu „podstawowa obsługa komputera” połączonego z zabiegami rehabilitacyjnymi dla 20 osób niepełnosprawnych na terenie województwa łódzkiego

Pełny tekst zapytania


Łowicz dn. 11.08.2014r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:

1) zorganizowanie trzydniowej, weekendowej (piątek, sobota, niedziela) wycieczki krajoznawczo-edukacyjnej ogółem dla 50 osób (w tym 2 opiekunów grupy) - rodziny zastępcze, wychowankowie, młodzież w wieku 15-18 lat do Zakopanego i okolic w dniach 3-5.10.2014r.
2) zorganizowanie dwudniowej, weekendowej (sobota, niedziela) wycieczki krajoznawczo-edukacyjnej ogółem dla 50 osób niepełnosprawnych, w tym 2 opiekunów grupy do Wrocławia w dniach 20-21.09.2014r.

Pełny tekst zapytania


Łowicz dn. 06.08.2014r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza przetarg nieograniczony na:
zorganizowanie i przeprowadzenie usługi: weekendowego wyjazdu integracyjno- szkoleniowego dla rodzin zastępczych - mieszkańców powiatu łowickiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 – Projekt UMIEM WIĘCEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Ogłoszenie   SIWZ

Załącznik nr 1   Załącznik nr 2   Załącznik nr 3

Załącznik nr 4   Załącznik nr 5    Załącznik nr 6

Załącznik nr 7   załącznik nr 8   Załącznik nr 9

Załącznik nr 10


Łowicz dn. 28.07.2014r,.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:

Metalową szafę biurową z nadstawką

Pełny tekst zapytania

Specyfikacja zamówienia


Łowicz dn. 14.07.2014r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:

1. Zestaw komputerowy (Załącznik Nr 1)
2. Drukarkę atramentową (Załącznik Nr 2)

Pełny tekst zapytania

Załącznik Nr 1   Załącznik Nr 2


Łowicz dn. 07.07.2014r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:
zorganizowanie weekendowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego dla rodzin zastępczych. Wyjazd jest zgodny z założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu UMIEM WIĘCEJ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Priorytetu VII poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogółem dla 22 osób (w tym: 2 trenerów, 2 opiekunów) – mieszkańców powiatu łowickiego.
Pełny tekst zapytania


Łowicz dn.02.07.2014r.

Zapytanie ofertowa na:

zorganizowanie i przeprowadzenie usługi - kursu wizażu i makijażu dla 8 wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych skierowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu. Beneficjentami będą osoby zamieszkałe na terenie powiatu łowickiego. Zleceniobiorca ma zagwarantować bezpieczne i higieniczne warunki realizacji w/w usługi dla wszystkich uczestników, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 – Projekt UMIEM WIĘCEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełny tekst zapytania   Formularz oferty


Łowicz dn. 26.06.2014r.

Zapytanie ofertowe na:

zorganizowanie i przeprowadzenie usługi - integracyjnego wyjazdu na basen ogółem dla 50 osób (w tym 30 dzieci z rodzin zastępczych, 18 osób dorosłych opiekunów dzieci oraz 2 opiekunów grupy) zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji w/w usługi dla wszystkich uczestników, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 – Projekt UMIEM WIĘCEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełny tekst zapytania   Formularz oferty


Łowicz dn. 30.05.2014r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza przetarg nieograniczony na:

zorganizowanie i przeprowadzenie usługi - dwóch wyjazdowych, całodobowych turnusów rehabilitacyjnych z programem aktywizacji zawodowej (warsztatami z doradztwa zawodowego) realizowanych zgodnie z założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu UMIEM WIĘCEJ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 dla mieszkańców powiatu łowickiego.

Ogłoszenie   SIWZ

Załącznik Nr 1   Załącznik Nr 2   Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4   Załącznik Nr 5    Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7   Załącznik Nr 8  


Łowicz dn.23.05.2014r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:
przeprowadzenie dwóch wyjazdowych, całodobowych turnusów rehabilitacyjnych z programem aktywizacji zawodowej (doradztwem zawodowym) realizowanych zgodnie z założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu UMIEM WIĘCEJ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 dla mieszkańców powiatu łowickiego.

Pełny tekst zapytania


Łowicz dn. 12.05.2014r.

Zapytanie ofertowe na:

dostawę fabrycznie nowych dresów w ilości: 66 sztuk, w tym 38 damskich i 28 męskich zgodnie z założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu UMIEM WIĘCEJ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Priorytetu VII poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pełny tekst zapyranie   Formularz ofertowy


Łowicz dn. 12.05.2014r.

Zapytanie ofertowe na:

dostawę fabrycznie nowych szlafroków w ilości: 66 sztuk, w tym 38 damskich i 28 męskich zgodnie z założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu UMIEM WIĘCEJ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Priorytetu VII poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pełny tekst zapytania   Formularz ofertowy


Łowicz dn. 08.05.2014r.

Zapytanie ofertowe na:

dostawę fabrycznie nowych ręczników w ilości: 66 sztuk zgodnie z założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu UMIEM WIĘCEJ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Priorytetu VII poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pełny tekst zapytania   Formularz ofertowy


Łowicz dn. 07.05.2014r.

Zapytanie ofertowe na:
zorganizowanie pikniku integracyjnego dla rodzin zastępczych (jednodniowego) łącznie dla 100 osób (w tym: 96 dzieci, 4 osoby opieki – pracownicy PCPR w Łowiczu)

Pełny tekst zapytania   Formularz ofertowy


Łowicz dn. 29.04.2014r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:

zorganizowanie pikniku integracyjnego dla rodzin zastępczych (jednodniowego) łącznie dla 100 osób (w tym: 96 dzieci, 4 osoby opieki – pracownicy PCPR w Łowiczu)
Pełny tekst zapytania


Łowicz dn. 25.04.2014r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:

Tonery do drukarek laserowych, atramentowych i ksera

Pełny tekst zapytania    Załącznik nr 1


Łowicz dn. 16.04.2014r.

Zapytanie ofertowe na:

zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 8 osób będących mieszkańcami powiatu łowickiego, zgodnie z założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu UMIEM WIĘCEJ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Priorytetu VII poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym dla 4 wychowanków rodzin zastępczych w wieku 18-25 lat i 4 osób niepełnosprawnych.

Pełny tekst zapytania   Formularz oferty


Łowicz  dn. 3.04.2014r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza:

nabór osób do realizacji grupowych warsztatów i indywidualnego wsparcia uczestników projektu systemowego „ UMIEM WIĘCEJ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2014

Tekst ogłoszenia

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1   Załącznik nr 2   Załącznik nr 3


Łowicz dn. 24.03.2014r

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:

przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 8 osób będących mieszkańcami powiatu łowickiego, zgodnie z założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu UMIEM WIĘCEJ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Priorytetu VII poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym dla 4 wychowanków rodzin zastępczych w wieku 18-25 lat i 4 osób niepełnosprawnych.

Pełny tekst zapytania


Łowicz dn. 19.03.2014r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza przetarg nieograniczony na:

zorganizowanie i przeprowadzenie weekendowego wyjazdu integracyjno- szkoleniowego dla wychowanków rodzin zastępczych - mieszkańców powiatu łowickiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 – Projekt UMIEM WIĘCEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie    SIWZ

Załącznik Nr 1  Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4  Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7  Załącznik Nr 8


Łowicz dn. 13.03.2013r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:

zorganizowanie weekendowego wyjazdu integracyjnego szkoleniowego dla wychowanków rodzin zastępczych. Wyjazd jest zgodny z założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu UMIEM WIĘCEJ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Priorytetu VII poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogółem dla 22 osób (w tym 3 trenerów, 2 opiekunów) – mieszkańców powiatu łowickiego w wieku: 18-25 lat.

Pełny tekst zapytania


Łowicz dn. 06.03.2014r.

Zapytanie ofertowe o wartości do 14.000 Euro netto na:

zorganizowanie spotkania organizacyjnego z grupą docelową zgodnie z założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu UMIEM WIĘCEJ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Priorytetu VII poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogółem dla 154 osób w wieku: 15-65 w tym 90 osób niepełnosprawnych.

Pełny tekst zapytania  Formularz ofertowy 


Łowicz dn. 03.03.2014r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty na:

zorganizowania spotkania organizacyjnego z grupą docelową zgodnie z założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu UMIEM WIĘCEJ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Priorytetu VII poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogółem dla 154 osób w wieku: 15-65 w tym 90 osób niepełnosprawnych.

Pełny tekst zapytania
Opublikował: Sławek Urbański
Publikacja dnia: 28.11.2014
Podpisał: Małgorzata Janicka
Dokument z dnia: 28.11.2014
Dokument oglądany razy: 21 330